Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Het sacrament van het H. Doopsel

Het eerste van de zeven sacramenten is het doopsel dat in onze streken meestal op jonge leeftijd wordt toegediend.

Wilt u meer weten over het doopsel?

Wilt u gedoopt worden, of uw kind laten dopen, neem contact op met het parochiekantoor.