Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Data en aanmelding Eerste H. Communie 2024

In het schooljaar 2023-2024 vinden de vieringen van de Eerste Heilige Communie plaats op de volgende dagen:

Zaterdag 13 april, 10.45 uur: Gregoriuskerk
Zaterdag 20 april, 10.30 uur: Fatimakerk
Zaterdag 18 mei, 10.30 uur: Barbarakerk

Aanmelding
Om u zoon of dochter aan te melden voor de Eerste H. Communie,
gelieve gebruik te maken van het online inschrijfformulier.

Tenzij u meedoet aan de kerkbijdrage, wordt t.b.v. de parochie een bijdrage van € 25 gevraagd.
AUB overmaken op rekeningnummer.
NL29RBRB0828959765 – t.n.v. RK Parochie Onbevlekt Hart van Maria
(o.v.v. communie + voor- en achternaam van communiekant)

Daarnaast zijn er rechtstreekse kosten die per communicant betaald dienen te worden, bijv.:
• muziek (fanfare of harmonie, begeleiding liedjes van de kinderen)
• versiering (binnen en buiten de kerk)
• boekjes (voorstellingsmis, communiemis, dankviering)
• excursies (bakker, …)

Ouderavonden
Voor de ouders van de communicanten zijn de informatieavonden op: 
• dinsdag 3 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal van de Barbarakerk
(BS Franciscus, BS de Vlindertuin, BS Benjamin)
• woensdag 4 oktober om 19.00 uur in de parochiezaal van de Fatimakerk
(BS Caleidoscoop, BS Titus Brandsma, BS de Langeberg)
Deze informatieavonden duren ruim een uur.