Onze parochies in Brunssum

Kerkbijdrage

Kerkbijdrage

Onze parochies krijgen géén steun van de overheid:
niet van de staat, niet van de provincie en ook niet van de gemeente.

De parochie wordt ook niet gefinancierd door de paus of de bisschop (priesters worden niet betaald door het bisdom), maar is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochianen. Daarvan moet alles betaald worden: het onderhoud van de gebouwen, de salarissen van de priesters, energiekosten, kosten van de koren en alle andere activiteiten.

Geloven is gratis.
Maar het onderhoud van de kerk kost wel geld en het werk van de priesters en hun medewerkers ook.
De grootste bron van inkomsten van een parochie is de kerkbijdrage (voorheen gezinsbijdrage genoemd).

U kunt zich voor deelname aan de kerkbijdrage opgeven bij het parochiekantoor. De hoogte van de kerkbijdrage bepaalt u zelf. Bij het opstarten van de kerkbijdrage is gedacht aan 1% van het bruto-inkomen en minimaal een bedrag van € 125,00 per jaar.

Uit dank voor de trouwe kerkbijdrage, hoeven kerkbijdragedeelnemers minder of niets te betalen bij huwelijk of uitvaart; de bijdrage van de laatste vier jaren wordt bij de eindafrekening in mindering gebracht. Ouders van communicanten, die aan de kerkbijdrage deelnemen, worden vrijgesteld van een extra bijdrage van € 25.

Vanwege de ANBI-status van de parochies leveren giften, schenkingen, nalatenschappen belastingvoordeel op. Wanneer u kiest om jaarlijks (minimaal 5 jaar) een bedrag aan de kerk over te maken, dan kunt u dit in een periodieke schenkingsovereenkomst vastleggen; u kunt dan dit bedrag volledig (drempelvrij) van uw belastbaar inkomen aftrekken. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij het parochiekantoor.