Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Parochies-INFO Brunssum

Parochies-INFO Brunssum komt eens in de zes weken uit; in juli-augustus en in december-januari is er een nummer voor acht weken.

Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor.

Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten.

Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum

6 juli 2024 – jrg.12 nr. 6
met o.a.
• 20 aug: Herdenking oorlogsramp
• 24 aug: Inbezitneming (Bisschop)zetel Roermond
• 29 nov: H.Vormsel 2024

• Eerste Heilige Communie 2025
• Bedevaarten Lourdes, Banneux, Rome
• Gerarduskalender 2025

25 mei. 2024 – jrg.12 nr. 5
met o.a.
• 25 mei: Priesterwijding Roermond
• 9 juni:
Open kloosterdag  
• 6-7 juli: kerkdeurcollecte voor Alfred Sawadogo
• Eerste Heilige Communie 2025
• Bedevaarten Lourdes – Banneux
• 29 nov: H.Vormsel 2025

13 apr. 2024 – jrg.12 nr. 4
met o.a.
• 13 Apr: Boekenmarkt
• 21-22 apr: Deurcollectes priesteropleiding, en voor
   18-20 mei: Week van de Nederlandse missionaris
• Eerste Heilige Communie 2024
• Plantenactie 2024
• Reliek H. Bernadette in Nederland