Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Parochies-INFO Brunssum

Parochies-INFO Brunssum komt eens in de zes weken uit; in juli-augustus en in december-januari is er een nummer voor acht weken.

Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor.

Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten.

Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum

13 apr. 2024 – jrg.12 nr. 4
met o.a.
• 13 Apr: Boekenmarkt
• 21-22 apr: Deurcollectes priesteropleiding, en voor
   18-20 mei: Week van de Nederlandse missionaris
• Eerste Heilige Communie 2024
• Plantenactie 2024
• Reliek H. Bernadette in Nederland

2 mrt. 2024 – jrg.12 nr. 3
met o.a.
• Eerste Heilige Communie 2024
• 13 Apr: Boekenmarkt
• Gezinspaaskaarsen 2024
• Plantenactie
• Elke vrijdag H.Mis Kapel zusters
• Kerkdeurcollectes

20 jan. 2024 – jrg.12 nr. 2
met o.a.
• Eerste Heilige Communie 2024
• In memoriam Martien Pierik
• Gezinspaaskaarsen 2024
• Kerkbalans 2024
• Taizévieringen in 2024
• In Memoriam Mgr. Harrie Smeets