Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Parochies-INFO Brunssum

Parochies-INFO Brunssum komt eens in de zes weken uit; in juli-augustus en in december-januari is er een nummer voor acht weken.

Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor.

Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten.

Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum

25.nov. 2023 – jrg.12 nr. 1
met o.a.
• Kerstpakketten 2023
• Elke vrijdag H. Mis kapel zusters
• Eerste Heilige Communie 2024
• Gerarduskalender 2024
• Taizévieringen in 2024
• Kerkdeurcollecte Kerstmis

14 okt. 2023 – jrg.11 nr. 8
met o.a.
• 28 okt: Diakenwijding Roermond
• 04 nov: Landelijke Jongerendag

• 24 nov: Heilig Vormsel
• Eerste Heilige Communie 2024
• Collecte Wereldmissiemaand
• Zaterdagmis Internationaal

2 sept 2023 – jrg.11 nr. 7 
met o.a.
• 23 sept: zaterdagmis Internationaal
• 2 okt: Banneux dagtocht
• 28 okt: Diakenwijding Roermond
• Bezoek Kardinaal Anthony Poola
• Opbrengst Pater Pierik
• Gerarduskalender 2024