Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Parochies-INFO Brunssum

Parochies-INFO Brunssum komt eens in de zes weken uit; in juli-augustus en in december-januari is er een nummer voor acht weken.

Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor.

Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten.

Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum

27 mei 2023 – jrg.11 nr. 5 
met o.a.
• 27-28 mei: Kerkdeurcollecte
• 17 juni: Blindendag in Sweikhuizen
• Communiecanten 2023
• Banneux dagtochten 2023
• Wereldjongerendagen 2023
• Volgend parochieblad

15 april 2023 – jrg.11 nr. 4 
met o.a.
• 15 april: Boekenmarkt
• 21 mei: Eerste H. Mis kapelaan Vijay
• 17 juni: Blindendag in Sweikhuizen
• Eerste Heilige Communie 2023
• Banneux dagtochten 2023
• Wereldjongerendagen 2023

4 maart 2023 – jrg.11 nr. 3
met o.a.
• Vastenactie
• Eerste Heilige Communie 2023
• Banneux dagtochten
• Wereldjongerendagen
• Kerkdeurcollectes
• Actie Kerkbalans