Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Medewerkers parochiekantoor
John Roex, Ine Wijkamp, Elies van der Haijden, Annelie Ponsens, Hans van der Haijden,

Ons Parochiekantoor

Onze parochies hebben een gezamenlijk parochiekantoor.

Adres:      Essenstraat 1a, 6444 CL Brunssum
Telefoon:  045 – 525 07 31
E-Mail:     parochiekantoor@katholiekbrunssum.nl

U kunt er terecht om een doopbewijs aan te vragen, misintenties op te geven en allerlei andere vragen m.b.t. onze parochies.

Dit kantoor, gevestigd in de Fatimakerk, is, feestdagen uitgezonderd, geopend:
• van maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur
• op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur

 

Voor alle noodgevallen (ziekenzalving, overlijden):

Buiten de kantoortijden, wordt voor alle noodgevallen (ziekenzalving, overlijden),
via de voicemail van het parochiekantoor, een 06-noodnummer doorgegeven.