Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Priesters

In het samenwerkingsverband van de Brunssumse parochies H. Geest (Noord)Onbevlekt Hart van Maria (Fatima)H. Barbara (Treebeek)Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans (Treebeek), H. Vincentius a Paulo (Rumpen), H. Familie (Langeberg), H. Gregorius de Grote, H. Joseph (Brunssum Oost)
zijn vijf benoemde priesters werkzaam:

• als eindverantwoordelijke van de parochies:
pastoor Goulmy (045 – 525 79 79)

• als kapelaan:
kapelaan B. Koppen F.S.O. (via parochiekantoor)

• als assistent:
pater Meulemans M.H.M. (045 – 851 51 59)

• als assistent:
deken Delahaye (045 – 525 25 92)

• als kapelaan: 
Kapelaan Vijay Nallipogu (via parochiekantoor)

 

Voor alle noodgevallen (ziekenzalving, overlijden),
bel het parochiekantoor: 045 -525 07 31

Buiten de kantoortijden, wordt voor alle noodgevallen (ziekenzalving, overlijden),
via de voicemail van het parochiekantoor, een 06-noodnummer doorgegeven.