Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Taizé-vieringen

Taizé-vieringen vinden hun grondslag in de vieringen die gehouden worden in Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Ze worden inmiddels gehouden over de hele wereld.

Kenmerkend voor deze vieringen zijn korte lezingen en gebeden, meditatieve liederen en momenten van stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. In deze vieringen hopen wij met elkaar inspirerende momenten te beleven.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de Taizé-vieringen in de H. Geestkerk, iedere 4e dinsdag van de maand (behalve juli, augustus en december) van 19.30 uur tot 20.15 uur.

Na afloop van de viering is er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie of thee en voor het uitwisselen van ervaringen.

Meer info over Taizé?