Onze parochies in Brunssum

Test Hans

Parochies-INFO Brunssum komt eens in de zes weken uit; in juli-augustus en in december-januari is er een nummer voor acht weken.

Kopij t.b.v. het parochieblad kunt u bij het parochiekantoor aanleveren. Het parochieblad wordt in de H. Geest- en Fatimaparochies huis aan huis bezorgd. In Treebeekse- en overige parochies in Brunssum dient u dit zelf aan te geven. U kunt dit doen via uw eigen parochiekantoor.

Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons ook weten.

Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum
Parochies-INFO Brunssum

9 sept 2023 – jrg.11 nr. 7 
met o.a.
• 23 sept: zaterdagmis Internationaal
• 2 okt: Banneux dagtocht
• 28 okt: Diakenwijding Roermond
• Bezoek Kardinaal Anthony Poola
• Opbrengst Pater Pierik
• Gerarduskalender 2024

8 juli 2023 – jrg.11 nr. 6 
met o.a.
• 23 juli: Dag voor grootouders
• 1 aug: Wereldjongerendagen 2023
• 6 aug: Mis pater Martien Pierik 
• 15 aug: Maria Tenhemelopneming
• 26-27 aug: Collecte MIVA
• Banneux Dagtocht 2023

27 mei 2023 – jrg.11 nr. 5 
met o.a.
• 27-28 mei: Kerkdeurcollecte
• 17 juni: Blindendag in Sweikhuizen
• Communiecanten 2023
• Banneux dagtochten 2023
• Wereldjongerendagen 2023
• Volgend parochieblad