Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Vastenactie 2023

Vastenactie wil mensen aanzetten tot een periode van soberheid en matigheid in de veertigdagentijd. Van daar uit wil de campagne hen aansporen zich solidair op te stellen met hun medemensen, waar ook ter wereld. Volgens de Katholieke Sociale Leer maken alle mensen deel uit van één wereldwijde gemeenschap. 

In de kerken staan collectebussen waarin u uw gaven kunt deponeren. Er zal aan de kerkdeur gecollecteerd op Palmzaterdag en Palmzondag. U kunt uw bijdrage ook overmaken:NL27 INGB 0001 0450 00 t.n.v. Missiebureau Roermond o.v.v. Vastenactie 2023.