Onze parochies in Brunssum

Vormselaanvraag

Vormselaanvraag (schooljaar 2024-2025)

U wilt uw kind aanmelden voor het ontvangen van het sacrament van het H. Vormsel (vrijdag 29 nov. 2024, 18.30 uur)
Tenzij u meedoet aan de kerkbijdrage, wordt t.b.v. de parochie een bijdrage van € 25 gevraagd.
AUB overmaken op rekeningnummer.
NL29RBRB0828959765 – t.n.v. RK Parochie Onbevlekt Hart van Maria
(o.v.v. Vormsel + voor- en achternaam van vormeling)