Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie 2025 Fatimakerk

Zaterdag 17 mei om 10.30 uur is de Eerste H. Communieviering
van kinderen van BS de Caleidoscoop, BS Titus Brandsma en BS de Langeberg in de Fatimakerk (Essenstraat 1a).
Het thema van deze H. Mis is: .

Andere belangrijke datums van vieringen:

• dinsdag 24 december om 15.00 uur: kerstspel in de Fatimakerk

• zondag ……… om 10.30 uur : Voorstellingsmis in de Fatimakerk

• zondag ………… om 11.00 uur: dankviering (Openluchtmis in de Baenje, Woendershof, Bij de Vincentiuskerk in Rumpen)

Aanmelding
Om u zoon of dochter aan te melden voor de Eerste H. Communie,
gelieve gebruik te maken van het online inschrijfformulier.

Tenzij u meedoet aan de kerkbijdrage, wordt t.b.v. de parochie een bijdrage van € 25 gevraagd.
AUB overmaken op rekeningnummer.
NL29RBRB0828959765 – t.n.v. RK Parochie Onbevlekt Hart van Maria
(o.v.v. communie + voor- en achternaam van communiekant)

Daarnaast zijn er de rechtstreekse kosten die per communicant betaald dienen te worden, bijv.:
• muziek (fanfare of harmonie, begeleiding liedjes van de kinderen)
• versiering (binnen en buiten de kerk)
• boekjes (voorstellingsmis, communiemis, dankviering)
• excursies (bakker, …)

Ouderavond
De informatieavond wordt gehouden op woensdag …………. om 19.00 uur,
in de parochiezaal van de Fatimakerk (Essenstraat 1a).
De informatieavond duurt ruim 1 uur.

Voorbereiding
Het werkboek behorende bij de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen is online beschikbaar

Zaterdag 17 mei om 10.30 uur is de Eerste H. Communieviering
van kinderen van BS de Caleidoscoop, BS Titus Brandsma en BS de Langeberg in de Fatimakerk (Essenstraat 1a).
Het thema van deze H. Mis is: .

Andere belangrijke datums van vieringen:

• zaterdag ……….. december om 15.00 uur: kerstspel
• zondag ……….. om 10.30 uur: voorstellingsmis
• zondag ……….. om 11.00 uur: dankviering (openluchtmis in Rumpen)

Aanmelding
Om u zoon of dochter aan te melden voor de Eerste H. Communie,
gelieve gebruik te maken van het online inschrijfformulier.

Tenzij u meedoet aan de kerkbijdrage, wordt t.b.v. de parochie een bijdrage van € 25 gevraagd.
AUB overmaken op rekeningnummer.
NL29RBRB0828959765 – t.n.v. RK Parochie Onbevlekt Hart van Maria
(o.v.v. communie + voor- en achternaam van communiekant)

Daarnaast zijn er de rechtstreekse kosten die per communicant betaald dienen te worden, bijv.:
• muziek (fanfare of harmonie, begeleiding liedjes van de kinderen)
• versiering (binnen en buiten de kerk)
• boekjes (voorstellingsmis, communiemis, dankviering)
• excursies (bakker, …)

Ouderavond
De informatieavond wordt gehouden op woensdag ……….. om 19.00 uur,
in de parochiezaal van de Fatimakerk (Essenstraat 1a).
De informatieavond duurt ruim 1 uur.

Voorbereiding
Het werkboek behorende bij de inhoudelijke voorbereiding van de kinderen is online beschikbaar