Onze parochies in Brunssum

Het sacrament van het Vormsel

Het sacrament van het Vormsel

H. Vormsel schooljaar 2023-2024

De viering van het H. Vormsel vindt plaats op vrijdag 24 november 2023 om 18.30 uur in Fatimakerk (hoek Lindestraat-Essenstraat). De vormheer is H.E.H. Hans Bouman, deken van ons dekenaat Heerlen.
Tijdens de vormselviering, bij de hernieuwing van de doopbeloften, wordt gebruik gemaakt van de doopkaarsen van de vormelingen.

Kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in Brunssum, of behorende tot een van de Brunssumse parochies, kunnen zich (online) aanmelden voor het ontvangen van het H. Vormsel en de voorbereiding daarop.

Voorbereiding

De kinderen die zich hebben aangemeld om het H. Vormsel te ontvangen, krijgen een tien à twaalf voorbereidingslessen.
Deze voorbereiding vindt plaats op maandagmiddag.

De voorbereiding wordt verzorgd door catechete Marie-José Degens.

• Het vormselproject is online te bekijken.

• Dinsdag 21 november om 15.30 uur wordt het verloop van de viering van het Vormsel in de Fatimakerk geoefend.

Meer weten over het Vormsel.