Onze parochies in Brunssum

Aanmedling Eerste Heilige Communie

Het sacrament van het Vormsel

H. Vormsel schooljaar 2022-2023

Er vindt dit schooljaar nog een viering van het H. Vormsel plaats: op vrijdag 24 maart 2023 om 19.00 uur in Gregoriuskerk. De vormheer is vicaris-generaal Mgr. R. Maessen.

H. Vormsel schooljaar 2023-2024

De viering van het H. Vormsel vindt plaats op vrijdag ?? november 2023 om 18.30 uur in Fatimakerk (hoek Lindestraat-Essenstraat). De vormheer is ……………….
Tijdens de vormselviering, bij de hernieuwing van de doopbeloften, wordt gebruik gemaakt van de doopkaarsen van de vormelingen.

Kinderen van de groepen 8 van de diverse basisscholen in Brunssum kunnen zich (online) aanmelden voor het ontvangen van het H. Vormsel en de voorbereiding daarop.
Het betreft de basisscholen: Caleidoscoop, Titus Brandsma, Franciscus, Vlindertuin, Benjamin, Langeberg.

Voorbereiding

De kinderen die zich hebben aangemeld om het H. Vormsel te ontvangen, krijgen een aantal voorbereidingslessen.
Deze voorbereiding vindt plaats op maandagmiddag.

De voorbereiding wordt verzorgd door catechete Marie-José Degens.

• Het vormselproject is online te bekijken.

• Het verloop van de viering van het Vormsel wordt in de Fatimakerk geoefend.

Meer weten over het Vormsel?