Onze parochies in Brunssum

Ziekenzalving

Het sacrament van de Ziekenzalving

De zieken – en zeker de ernstig zieken onder hen – hebben recht op onze zorg, aandacht en gebed.
Het sacrament van de Ziekenzalving is op dit zorgend omgaan met zieken geënt.

En als mensen zich in zo’n situatie al aangespoord voelen om elkaar te ondersteunen bij ziek-zijn, dan is God zeker niet afwezig.
Hij wil op dit moment zijn onvoorwaardelijk ‘ja’ tegenover deze mens herhalen in het sacramentele teken van de Ziekenzalving.

Dit sacrament kan veel troost, heil en verlichting bieden, zowel bij de zieke als bij de aanwezige dierbaren.
Daar waar onze handen de zieke moeten loslaten, zijn er de handen van God, aan wie wij de zieke mogen toevertrouwen.

Voor toediening van dit sacrament, kunt u rechtstreeks bellen naar een van de priesters.
In acute noodsituatie, bel het parochiekantoor: 045 – 525 07 31.
Buiten de kantoortijden, wordt, via de voicemail van het parochiekantoor, een 06-noodnummer doorgegeven.

Hebt u meer vragen over de ziekenzalving, de bedienaar van de ziekenzalving, de voorbereiding …
een aantal vragen en antwoorden zijn hier op een rij gezet.